معرفی سرکنسولگری
پیوندهای اقتصادی

دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان علاوه بر دارا بودن نزدیک به 1200 کیلومتر مرز زمینی و دریائی؛ از موقعیت استراتژیک بعنوان دروازه اتصال سایر کشورهای منطقه به آبهای گرم خلیج فارس و منطقه آسیای میانه و حتی چین برخوردار میباشند در کنار این امر وجود ذخائر عظیم گاز؛ عضویت در پیمان منطقه ای اکو؛ از همکاری و هماهنگی مواضع در بسیاری از سازمانها ی جهانی برخوردار بوده و از اشتراک مساعی در زمینه بسیاری از تحولات منطقه ای و جهانی برخوردار میباشند.

کشور جمهوری ترکمنستان میتواند در صورت عضویت در سازمان اوپک گازی با همکاری کشورمان بعنوان دو کشور دارای ذخائر عظیم گاز تاثیر گذاری جدی در روند تصمیمات این سازمان و آینده این حامل انرژی ایفا نمایند.

همکاری جدی تر دو کشور در سازمان اکو؛ نزدیکی مواضع و همراهی در تصمیمات کشورهای ساحلی خزر از دیگر عوامل پیوند دهنده و تاثیر گذار بر آینده همکاری این دو کشور میتواند باشد.

با عنایت به مرزهای مشترک دو کشور با افغانستان؛ همکاری جدی و سازنده دو کشور در امر مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر با توجه به تجربیات ارزنده کشورمان در این زمینه یکی دیگر از عوامل نزریکی و همکاری دو کشور همسایه میباشد.

با توجه به گسترش تروریزم و گروههای افراطی و تندرو که بخشی از آنها از همسایگی دو کشور تغذیه و پرورش یافته و خطری جدی برای صلح و امنیت منطقه در آینده خواهند بود همکاری در زمینه مبارزه با رشد و گسترش این گروهها در داخل دو کشور در قالب همکاری های بلندمدت فرهنگی و نیز همکاری امنیتی بعنوان اهرمی کارآمد در مقابله با این پدیده در منطقه میتواند مثمر ثمر باشد.

افزایش همکاری های ترانزیتی بین دو کشور و حذف موانع اداری و نیز تلاش در راستای افزایش همکاری های مرزی در پایانه های چهارگانه جهت تسریع در امر ترانزیت بعنوان عاملی موثر در جهت معرفی مسیر عبور ترانزیت از خاک دو کشور بعنوان مسیری امن ؛ ارزان؛ سریع تاثیر گذار خواهد بود.

راه اندازی خط آهن سه جانبه قزاقستان؛ ترکمنستان - ایران بعنوان عاملی مهم و تاثیر گذار در جهت کاهش مسیر ؛ زمان و هزینه انتقال کالا در منطقه آسیای میانه تاثیر بسزائی در بالابردن میزان ترانزیت کالا خواهد داشت و این امر زمانی که خطوط آهن گرگان- شاهرود ؛ گرگان - مشهد و چابهار - مشهد نهائی و اجرائی گردد بطور حتم موجب افزایش حجم ترانزیت ریلی از خاک دو کشور خواهد شد.

وجود 300 کیلومتر مرز دریایی مشترک و وجود بنادر مهم در دو کشور که امکان پهلو گرفتن کشتی بزرگ و کوچک مسافری و باری در آنها وجود دارد میتواند در آینده و همزمان با راه اندازی کامل بندر ترکمن باشی ؛ بعنوان مسیری امن و مطمئن در جابجائی کالا و مسافر بین دو کشور و نیز به مسیر سایر کشورهای آسیای میانه و اروپا مورد استفاده و توجه جدی قرار گیرد.

حضور اقوام ترکمن در دو کشور و اشتراکات بسیار زیاد فرهنگی؛ قومی و دینی عواملی است که میتواند موجبات نزدیکی بیشتر دو کشور و استفاده از ظرفیت فرهنگی و اقتصادی این افراد را فراهم نمود.

نیاز جدی اروپا به گاز جانشین گاز کشور روسیه با توجه به روخدادهای اخیر و مسجل بودن این امرمسیر انتقال گاز از جمهوری اسلامی ایران به اروپا ؛ امن ترین؛ ارزانترین و نزدیک ترین مسیر میباشد همکاری دو کشور در این خصوص میتواند علاوه بر بالابردن توان چانه زنی کشور ترکمنستان در راستای افزایش خریداران گاز این کشور ؛ تاثیر بسزائی در امر کنترل و در دست گرفتن نبض قیمت گذاری بر این حامل ارزشمند انرژی را بدنبال داشته باشد.

با عنایت به برنامه بلندمدت ترکمنستان در راستای تولید و صادرات انرژی برق و با توجه به اینکه در حال حاضر نیز بخشی از برق این کشور به کشورمان صادر و بخشی نیز از طیق کشورمان به ترکیه ترانزیت میگردد برنامه ریزی در جهت افزایش خطوط انتقال برق این کشور و ترانزیت برق تولیدی به سایر کشورها همچون ترکیه؛ ارمنستان و عراق بال توجه به اینکه این مسیر تنها و مطئن ترین مسیر میباشد میتواند بعنوان یکی از مولفه های مهم پیوند اقتصادی دو کشور ایفای نقش نماید.

دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در اقلیم گرم وخشک قرار گرفته و هر دو کشور از کمبود نزولات آسمانی و آب جهت شرب و کشاورزی در مضیقه میباشند اقدام سالهای اخیر دو کشور در زمینه احداث سد دوستی؛ میتواند بعنوان عامل پیوند دهنده اقتصاد دو کشور به همکاری سازنده تر در خصوص تامین آب مورد نیاز دو کشور از سرمنشاء آمو دریا در خاک افغانستان با همکاری این کشور و نیز خرید و انتقال آب از کشور تاجیکستان در قبال انتقال گاز و یا برق به این کشور مورد استفاده واقع گردد.

ضمنا آدرس سایت برخی وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی کشور ترکمنستان جهت اطلاع و بهره برداری لازم بشرح ذیل باطلاع میرسد.

www.cci.gov.tm

Сайт торгово-промышленной палаты

اتاق بازرگانی و صنعت

www.exchange.gov.tm

Сайт Государственной товарно-сырьевой биржы Туркменистана

سایت بورس کالاومواد اولیه اوراق بهادار

http://www.customs.gov.tm

TÜrkmenistanyŇ dÖwlet gÜmrÜk gullugy 

 سایت  اداره دولتی گمرک ترکمنستان

http://turkmenexpo.com

turkmenexpo

سایت  اکسپو ترکمنستان

ارائه کننده اطلاعات  نمایشگاه ها و کنفرانسهای تجاری در ترکمنستان

www.economy.gov.tm

Сайт Министерства Экономического развития Туркменистана

وزارت توسعه اقتصادی

www.minagri.gov.tm

Сайт Министерства Сельского Хозяйства Туркменистана

سایت وزارت کشاورزی

www.minfin.gov.tm

Сайт Министерства Финансов Туркменистана

وزارت دارائی ترکمنستان

www.minwater.gov.tm

Сайт Министерства Водного хозяйства Туркменистана

وزارت اقتصاد اب

www.railway.gov.tm

Сайт Министерства Железнодорожного Сообщения Туркменистана

وزارت راه آهن ترکمنستان

www.turkmenmaritime.gov.tm

Сайт Госсударственной службы морского и речного транспорта Туркменистана

سایت حمل ونقل دریایی و جاده ای ترکمنستان

www.oilgas.gov.tm

Сайт Нефтегазового Комплекса Туркменистана

سایت مجتمع نفت و گاز ترکمنستان

www.construction.gov.tm

Официальный сайт Министерства строительства Туркменистана

سایت رسمی ساخت و ساز

www.turkmenpagta.gov.tm

Сайт Государственного концерна Туркменистана "Туркменпагта"

سایت دولتی کنسرن  پنبه ترکمنستان

www.turkmenpost.gov.tm

Сайт Государственного концерна Туркменистана "Туркменпочта"

سایت  کنسرن دولتی پست ترکمنستان

www.turkmenhali.gov.tm

Сайт Государственной акционерной корпорации Туркменистана "Туркменхалы"

سایت فرش ترکمنستان

www.stat.gov.tm

Сайт Государственного комитета по статистике Туркменистана

کمیته آمار ترکمنستان

www.tax.gov.tm

Сайт главной государственной налоговой службы Туркменистана

سایت اصلی دولت خدمات مالیاتی  ترکمنستان

http://www.cbt.tm

 

بانک مرکزی ترکمنستان

www.dayhanbank.gov.tm

Сайт "Dayhan" банка

بانک دایخان

www.presidentbank.gov.tm

Сайт Комерческого банка Туркменистана "Presidentbank"

بانک بازرگنی ترکمنستان

www.garagumbank.gov.tm

Сайт Международного Акционерного Банка Туркменистана

بانک ترکمنستان

www.tbbank.gov.tm

Сайт Государственного комерческого банка Туркменистана "Туркменбаши банк"

بانک ترکمن باشی

www.ashgabat.gov.tm

 

سایت شهرداری  عشق آباد

 

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | رمضان | گالری تصاویر