گالری تصاویر

ساختار سیاسی

الف- ساختار حکومتی:

ساختار حکومت در ترکمنستان ؛ ریاست جمهوری می باشد. صفر مراد نیازوف بعنوان اولین رئیس جمهور این کشور پس از استقلال برگزیده شد. پس از مرگ مرحوم نیازوف از بهمن ماه سال 1385 آقای قربان قلی بردی محمداف بمدت پنج سال و متعاقبا در انتخابات بهمن ماه سال 1390 مشارالیه با کسب 97% از آراء مردم بمدت پنج سال دیگر بعنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است.

بر اساس ماده 52 قانون اساسی ترکمنستان محدویتی برای شرکت مجدد ایشان در انتخابات ادوار بعدی ریاست جمهوری وجود ندارد.

استاندار بعنوان بالاترین مقام اجرائی در هر استان می باشد. ضمنا کلیه انتصاب مقامات اجرائی و سیاسی و مقامات استانی منجمله استاندار؛ شهردار و بخشدار توسط شخص رئیس جمهور انجام می گردد.

ب- کابینه وزراء:

براساس ساختار حکومتی ترکمنستان رئیس جمهور در سمت ریاست کابینه وزراء دارای 10 معاون می باشد که هر معاون مسئولیت چند وزارتخانه را بر عهده دارد.

این کشور دارای 19 وزارتخانه می باشد.

آقای رشید مرداف بعنوان معاون اول کابینه مسئولیت وزارت امور خارجه را برعهده دارد.

ج- مجلس:

مجلس ملی این کشور دارای 125 عضو می باشد که بمدت 5 سال و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. رئیس مجلس توسط نمایندگان انتخاب میگردد. مصوبات مجلس پس از تائید رئیس جمهور قابل اجرا می باشد.

سی نفر از یکصد و بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس ترکمنستان از استان مرو می باشند.

بر اساس قانون اساسی ترکمنستان عزل و نصب وزرای کشور و دادگستری؛ رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و تائید مجلس انجام می پذیرد.

در حال حاضر دو حزب دمکراتیک ترکمنستان و حزب کارآفرینان و تجار در صحنه سیاسی این کشور فعالیت دارند.

مجلس خلق مصلحتی و ریش سفیدان این کشور متشکل از حدود سه هزار نفر از روسای و بزرگان قبائل؛ دولتمردان با تجربه ؛ تجار و کارآفرینان شناخته شده؛ مفتی های مساجد و... پیشنهاد دهنده سیاست های کلی و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت کشور می باشد که معمولا سالی یکبار بریاست رئیس جمهور این کشور در یکی از استانهای ترکمنستان تشکیل میگردد، که آخرین این جلسه در سال اخیر در استان داش اوغوز برگزار گردید و برنامه توسعه انرژی این کشور تا سال 2030 را پیشنهاد و مصوب نمود.

د- سیاست خارجی:

کشور ترکمنستان علاوه بر سازمان ملل متحد؛ در کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد)؛ گروه 77؛ اکو؛ سازمان کنفرانس اسلامی و برنامه مشارکت برای صلح ناتو عضویت دارد و عضو ناظر غیرمتعهد اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) می باشد.

کشور ترکمنستان در حال حاضر با حدود 130 کشور جهان روابط دیپلماتیک داشته و در بیش از 35 کشور جهان نیز نمایندگی سیاسی-کنسولی ایجاد نموده و در پی بسط و گسترش روابط خود با سایر کشورها و تاسیس نمایندگی سیاسی کنسولی در این کشورها می باشد.


ه- سیاست بیطرفی:

دولت ترکمنستان با اتخاذ سیاست بیطرفی که در 12 دسامبر سال 1995 مورد تائید مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است در اکثر ترتیبات امنیتی و نظامی منطقه ای و بین المللی مشارکت ندارد. هر چند با روی کارآمدن آقای بردی محمد اف بعنوان رئیس جمهور ؛ این کشور با حفظ سیاست بیطرفی؛ سیاست خارجی فعالی را در پیش گرفته و در اکثر نشست های منطقه ای و بین المللی مشارکت داشته و افتتاح مراکز مهم بین المللی منجمله مرکز منطقه ای دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در عشق آباد و نیز برگزاری برخی نشست های مهم منطقه ای و بین المللی در عشق آباد در این زمره می باشد.

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران