معرفی سرکنسولگری
رسانه ها

در کشور ترکمنستان تعدادی روزنامه و نشریه بصورت روزانه؛ هفتگی و ماهیانه و به زبان های ترکمنی؛ روسی و انگلیسی به چاپ می رسد.

بخشی از این نشریات و روزنامه متعلق به سازمانها و وزارت خانه های دولتی است که منعکس کننده اخبار؛ رویدادها و نقطه نظرات این سازمان ها می باشد که از آن جمله میتوان به نشریه دیپلماسی و سیاست خارجی متعلق به وزارت امور خارجه ترکمنستان و یا ماهنامه نفت و گاز و منابع طبیعی متعلق به وزارت نفت و گاز اشاره نمود. لازم بذکر است که تمامی روزنامه ها؛ هفته نامه و ماهنامه ها تحت نظارت و با بودجه دولت تهیه و چاپ می گردند و رسانه نوشتاری مستقلی در این کشور در حال حاضر فعالیت ندارد.

در شهر مرو نیز روزنامه ماری شاه جهان هر روزه بچاپ می رسد که در آن علاوه بر خبرهای منتشره در روزنامه های مرکز؛ اخبار و خبرهای استان مرو نیز چاپ و منتشر می گردد ضمنا علاوه بر این روزنامه؛ برخی از روزنامه ها و نشریات چاپ عشق آباد نیز در این شهر توزیع می گردد.

در ترکمنستان چندین کانال تلویزیونی و رادیوئی اقدام به تهیه و پخش برنامه می نمایند که همگی آنها با مدیریت دولتی اداره می گردند. ضمنا در شهر مرو نیز شعبه ای از رادیو و تلویزیون دولتی کشور وجود دارد که علاوه بر پخش برنامه های جاری این شبکه ها ؛ نسبت به پوشش دادن اخبار استان مرو اقدام می نماید.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | رمضان | گالری تصاویر