1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - نماینده اتحادیه بین المللی حمل و نقل
گالری
access deny
پیوند ها

نحوه تماس با نماینده اتحادیه بین المللی حمل و نقل استان خراسان رضوی:

شماره تلفن آقای دینار غلام علی اف نماینده انجمن بین المللی حمل و نقل استان خراسان رضوی: 0099365891819 میباشد و به کلیه هموطنان توصیه می گردد در صورت بروز مشکل در هر ساعتی از شبانه روز با ایشان تماس گرفته و نسبت به پیگیری و رفع مشکل خویش اقدام نمایند ودر صورت عدم حصول نتیجه مراتب را در اسرع وقت با نمایندگی در میان بگذارند.

نظرات