معرفی سرکنسولگری
نماینده اتحادیه بین المللی حمل و نقل

نحوه تماس با نماینده اتحادیه بین المللی حمل و نقل استان خراسان رضوی:

شماره تلفن آقای دینار غلام علی اف نماینده انجمن بین المللی حمل و نقل استان خراسان رضوی: 0099365891819 میباشد و به کلیه هموطنان توصیه می گردد در صورت بروز مشکل در هر ساعتی از شبانه روز با ایشان تماس گرفته و نسبت به پیگیری و رفع مشکل خویش اقدام نمایند ودر صورت عدم حصول نتیجه مراتب را در اسرع وقت با نمایندگی در میان بگذارند.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | رمضان | گالری تصاویر