1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - تماس با نمایندگی
گالری
access deny
پیوند ها

آدرس و شماره تلفن های تماس با نمایندگی :

کشور ترکمنستان شهر مرو خیابان آتاکوپک مرگن شماره 40

تلفن :2-0099352260231

فاکس : 0099352260233

آدرس سایت نمایندگی : www.marv.mfa.ir

آدرس ایمیل نمایندگی : iranconsulate.mar@mfa.gov.ir

نظرات