معرفی سرکنسولگری
ساعات کار نمایندگی

ساعات کار نمایندگی : هر هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح الی 13 و از ساعت 15 الی 18

ساعات پذیرش مراجعین کنسولی: دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 الی 13 جهت تحویل گرفتن مدارک مراجعین و از 17 الی 18 جهت تحویل دادن گذرنامه ومدارک

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | رمضان | گالری تصاویر