1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - پیش شماره های جدید خراسان رضوی
گالری
access deny
پیوند ها

جدول تغییرات در پیش شماره های تلفن استان خراسان رضوی


بنا به اعلام مدیرعامل مخابرات استان خراسان رضوی کد استان خراسان رضوی از 0511 به 051 تغییر یافته و جهت تماس با کلیه شهرهای استان بایستی از کد 051 استفاده نمود.

بر اساس این طرح به اول کلیه شماره تلفن شهرهای مشهد؛ طرقبه؛ شاندیز؛ سرخس؛ کلات؛ فریمان؛ رضوی؛ فریمان؛ گلبهار و ملک آباد عدد 3 افزوده شده است.

به اول کلیه شماره تلفن شهرهای قوچان؛ جغتای؛ نیشابور؛ جوین؛ سبزوار؛ خوشاب؛ فیروزه؛ درگز و چناران عدد 4 اضافه شده است.

به اول کلیه شماره تلفن شهرهای تربت حیدریه؛ تربت جام؛ گناباد؛ کاشمر؛ خواف؛ تایباد؛ بجستان؛ بردسکن؛ باخزر؛ فیض آباد؛ رشتخوار و زاوه عدد 5 اضافه شده است.

بنا به اعلام مشارالیه در برخی از شهرستان ها نیز دو رقم از شماره های آنان تغییر یافته است.

ضمنا کلیه هموطنان جهت اطلاع از تغییرات حاصله میتوانند ضمن تماس با شماره تلفن 8070 از آخرین تغییرات در خصوص شماره تلفن مورد نظر خویش مطلع گردند.

 

نظرات